OK Kontinents Stadgar och Policys

Nedan finner ni OKK:s stadgar och policys

Stadgar:

Klicka på mig

Trafikpolicy, Alkoholpolicy och Policy för Kränkande särbehandling

Kommer snart Kommer snart Kommer snart OK Kontinent